GELECEK ZAMAN – THE FUTURE TENSE

 

Geleceği anlatacağımız bir çok yol bulunmaktadır hepsi kendi içerinde farklı anlam taşır. Bu her zaman bir zamanı belirtmeyebilir .Örneğin  önerilerimizi , ricalarımızı ,tehditlerimizi , kararlılık belirten cümlelerimizi  , değişecek olayları , bir anda vereceğimiz kararlarda , vereceğimiz sözleri anlatma da , koşullu cümlelerde , emir cümlelerinde ,karar verilen  cümlelerde kullanabiliriz Bu Türçe karşılık olarak cümlelere ’’ecek-acak’’ tamlaması getirir , Örneğin ‘’ getireceğim,gideceğim, düşeceğim , kazanacağız , yapacağım ‘’Bu tense de bize yardımcı olacak çok  önemli 3 tane yardımcı fiil bulunmaktadır ‘’will,shall, ve be going to ‘’ Bu tense'le yaygın olarak kullanılan zaman zarflan, tomorrow (yarın), next week(gelecek haft), next month gelecek ay), next summer (gelecek yaz), in two days (iki gün sonra), in ten minutes (on dakika sonra),two days from now (iki gün sonra), five years from now (beş yıl sonra), soon (az sonra,yakında) gibi zarflardır

 

 ‘Will

Will takısını genelde rica içeren önerilerde  , bir anda verilen kararlar da , kararlılık belirtirken , geleceğe dönük düşüncelerimizi umutlarımızı korkularımızı anlatırken , yapmaya istekli olduğumuz bir durumu anlatırken , geleceğe ait olmasını engelleyemeyeceğimiz olayları anlatırken , koşullu cümlelerde , emir içeren cümlelerde kullanabiiriz. Bütün öznelerde will i kullanabiliriz (I,you,we,they,he,she,it)

A)       OLUMLU CÜMLELERDE =AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Will or ‘ll

Verb v1

Object

You

Will or ‘ll

Verb v1

Object

We

Will or ‘ll

Verb v1

Object

They

Will or ‘ll

Verb v1

Object

He

Will or ‘ll

Verb v1

Object

She

Will or ‘ll

Verb v1

Object

It

Will or ‘ll

Verb v1

Object


B)      
OLUMSUZ CÜMLELERDE = NEGATIVE SENTENCES

I

Will not or won’t

Verb v1

Object

You

Will not or won’t

Verb v1

Object

We

Will not or won’t

Verb v1

Object

They

Will not or won’t

Verb v1

Object

HE

Will not or won’t

Verb v1

Object

She

Will not or won’t

Verb v1

Object

It

Will not or won’t

Verb v1

Object


C)      
SORU CÜMLELERİNDE = INTERROGATIVE SENTENCES

Will

I

Verb v1

Object

Will

You

Verb v1

Object

Will

We

Verb v1

Object

Will

They

Verb v1

Object

Will

HE

Verb v1

Object

Will

She

Verb v1

Object

Will

it

Verb v1

Object

NEGATIVE INTERROGATIVE SENTENCES

Won’t

I

Verb v1

Object

Won’t

You

Verb v1

Object

Won’t

We

Verb v1

Object

Won’t

They

Verb v1

Object

Won’t

HE

Verb v1

Object

Won’t

She

Verb v1

Object

Won’t

It

Verb v1

Object

ÖRNEKLER

a)     Bir anda verilen istekli olduğumuz kararlarda kullanabiliriz

I have a headache. here. I'll bring an aspirin for you 

Başım ağrıyor. Bekle burda sana aspirin getireyim

The phone is ringing.’ ‘I’will answer it  

Telefon çalıyor ben bakarım

will" in bu kullanımının Türkçe'ye çevirisine dikkat ediniz. Örneklerde de gördüğünüz gibi, "will,wash, will lend, will bring' ifadelerini "yıkayacağım, ödünç vereceğim, getireceğim" biçiminde değil, "yıkarım, ödünç veririm, getireyim" biçiminde çevirdim.

 

b)    Bir şey rica ederken kullanabiliriz

Will you get me a cigarette  when you’re out? 

Dışarı çıkdığında bana bir sigara alır mısın

c)     Bir  konuda uyarmak  istediğimizde kullanabiiriz

I’ll hit you if you do that again. 

Bunu bir daha yaparsan sana vuracağım

d)     Olmasının önüne geçilemeyeği konularda kullanabiliriz

Winter will come again. 

Yine kış gelecek

She will marry when she grows up 

Büyüdüğünde evlenecek

e)     Kararlılıkdan söz  ederken

I will help you. 

Ben sana yardım edeceğim

I will go tomorrow 

Yarın gideceğim

f)      Koşul veya amaç belirten cümlelerle

If I drop this glass, it will break. 

Eğer bardağı düşürürsem kırılır.

g)     Emir vermek istediğimizde

You will come work at 7 o’clock sharp

İşe tam 7'de geleceksin

h)     Düşünce veya tahmin içeren konularda

I think the car will cost about $500. 

I think the car will cost about $500. 

There will be a rise in prices after the elections. 

Seçimlerden sonra fiyatlarda artış olacak gibi

According to the weather report, it will snow tomorrow 

Hava raporuna yarın göre kar yağacak

 

‘’Be going to’’

 

‘’Be going to’’yu genellikle önceden karar verilen veya hazırlık yapılan cümlelerde , niyetin kesin olduğu yada kararlılık cümlelerinde, bazı gerçeklerden yola çıkılarak kesin tahminler hakkında  konuşulmakdaysa ya da görebildiğimiz şeylerde kullanabiliriz

A)      OLUMLU CUMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

 

I

Am

going to

Verb v1

Object

You

Are

going to

Verb v1

Object

We

Are

going to

Verb v1

Object

They

Are

going to

Verb v1

Object

He

Is

going to

Verb v1

Object

She

Is

going to

Verb v1

Object

It

Is

going to

Verb v1

Object


B)    OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

I

Am not or ‘m not

going to

Verb v1

Object

You

Are not or Aren’t

going to

Verb v1

Object

We

Are not or Aren’t

going to

Verb v1

Object

They

Are not or Aren’t

going to

Verb v1

Object

He

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

She

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

It

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

  

C)    SORU CÜMLE KURULUŞU = INTERROGATIVE SENTENCES

Am

I

going to

Verb v1

Object

Are

You

going to

Verb v1

Object

Are

We

going to

Verb v1

Object

Are

They

going to

Verb v1

Object

Is

He

going to

Verb v1

Object

Is

She

going to

Verb v1

Object

Is

IT

going to

Verb v1

Object

 

NEGATIVE INTERROATIVE SENTENCES

Aren’t

You

going to

Verb v1

Object

Aren’t

We

going to

Verb v1

Object

Aren’t

They

going to

Verb v1

Object

Isn’t

He

going to

Verb v1

Object

Isn’t

She

going to

Verb v1

Object

Isn’t

It

going to

Verb v1

Object

  


ÖRNEKLER

a)       Önceden tasarlanmış , planlanmış bir durumdan söz ediyorsak

Q: Why did you buy this material? 

A:I'm going to make a skirt for myself. 

Bu kumaşı neden satın aldın ?

Kendime etek yapacağım

Q:Why is your dog digging

A: Oh, he is going to bury his bone there.  in that corner? 

Köpeğin neden şu köşeyi kazıyor?

Ha,Kemiğini oraya gömecek

Q:What are you doing with that spade ?  

A:I am going to plant some trees.         

Bu kürekle ne yapıyorsun

Bir kaç ağaç dikeceğim

b)    Eğer bir olayın olacağına ilişkin belirtiler varsa

The sky is black. It is going to rain 

Gökyüzü karardı ,yağmur yağacak

There's a lot of blossom on the trees this spring. I think We're going to have a good

Ağaçların bu bahar çok çiçeği var . Sanırım iyi mahsül toplayacağız

Suzan is going to have a baby

Suzan’ın bir bebeği olacak

Look out! We are going to crash

Önüne bak! Çarpacağız

 

c)    Kararlılık belirten cümlelerde

I'm going to do some shopping today.

Bugün biraz alışveriş yapacağım

I'm not going to have breakfast this morning.

Bu sabah kahvaltı yapmayacağım

  

Shall’’

Günümüzde yaygın olmayan bir yardımcı fiildir.Bazı cümlelerde ‘’will’in yerine kullanmak için kullanırız.En çok’’I’’ ve ‘’we’’ özneleri ile kullanılır Cümle kuruluşu ‘will’le benzerlik gösterir Daha cok kibar veya mesafeli bir yaklaşımı belirtmek içinde kullanıldığını söyleyebiliriz

 

A)   OLUMLU CÜMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

You

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

We

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

They

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

HE

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

She

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

It

Shall or ‘ll

Verb v1

Object


B)   OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES
   

I

shall not or shan’t

Verb v1

Object

You

shall not or shan’t

Verb v1

Object

We

shall not or shan’t

Verb v1

Object

They

shall not or shan’t

Verb v1

Object

He

shall not or shan’t

Verb v1

Object

She

shall not or shan’t

Verb v1

Object

It

shall not or shan’t

Verb v1

Object

 

C)   SORU CÜMLE KURULUŞU = INTERROGATIVE SENTENCES

Shall

I

Verb v1

Object

Shall

You

Verb v1

Object

Shall

We

Verb v1

Object

Shall

They

Verb v1

Object

Shall

HE

Verb v1

Object

Shall

She

Verb v1

Object

Shall

it

Verb v1

Object

NEGATIVE INTERROGATIVE SENTENCES

Shan’t

I

Verb v1

Object

Shan’t

You

Verb v1

Object

Shan’t

We

Verb v1

Object

Shan’t

They

Verb v1

Object

Shan’t

HE

Verb v1

Object

Shan’t

She

Verb v1

Object

Shan’t

it

Verb v1

Object

ÖRNEKLER

a)      Önerilerde veya tekliflerde kullanabilir.

Shall i open to door 

Kapıyı açayımmı)

Shall we dance? 

Dans edelim mi?

Shall we go to the cinema tonight? 

Bu gece sinemaya gidelim mi

Shall I buy a ticket for you too? 

Senin için de bilet alayım mı?)

Shall we tell her? 

ona söyleyelim mi

 

b)     Söz yada vaat verme anlamında kullanilabilir Bu anlamıyla diğer özlenelerle de kullanabiliriz

He shall return your book next week.

Kitabınızı gelecek hafta geri getirecek)

You shall receive your packet in two days time. 

Paketinizi iki gün içerisinde alacaksınız

I shall be there. İ promise you 

Sana söz veriyorum orada olacağım

You shall get your tickets tomorrow 

Biletlerinizi yarın alacaksınız

You shall have a nice present when you finish your school.

Okulunu bitirdiğinde güzel bir hediye alacaksın

 

c)      Shall, özellikle sözleşme ve diğer resmi belgeler ile talimatlarda üçüncü kişilerin sorumluluk ve görevlerini anlatmada kullanılır

The Court shall have authority to demand the presence of witnesses. 

Mahkeme, tanık çağırma yetkisini elinde bulundurmaktadır.)

The hirer shall be responsible for maintenance of the vehicle.

Kiralayan, aracın bakımından sorumludur.