User Rating: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

 

‘’Be going to’’

 

‘’Be going to’’yu genellikle önceden karar verilen veya hazırlık yapılan cümlelerde , niyetin kesin olduğu yada kararlılık cümlelerinde, bazı gerçeklerden yola çıkılarak kesin tahminler hakkında  konuşulmakdaysa ya da görebildiğimiz şeylerde kullanabiliriz

 

A)      OLUMLU CUMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

 

I

Am

going to

Verb v1

Object

You

Are

going to

Verb v1

Object

We

Are

going to

Verb v1

Object

They

Are

going to

Verb v1

Object

He

Is

going to

Verb v1

Object

She

Is

going to

Verb v1

Object

It

Is

going to

Verb v1

Object

 

TURKÇESİ

I : Ben

Am

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

You  : Sen/ Siz

Are

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

We : Biz

Are

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

They : Onlar

Are

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

He : O Erkek

Is

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

She : O Kadın

Is

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

It : Canlı ve cansız varlık

Is

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

 

B)OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

  

I

Am not or ‘m not

going to

Verb v1

Object

You

Are not or aren’t

going to

Verb v1

Object

We

Are not or aren’t

going to

Verb v1

Object

They

Are not or aren’t

going to

Verb v1

Object

He

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

She

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

It

Is not or isn’t

going to

Verb v1

Object

 

TÜRKÇESİ 

I : Ben

Am not ya da‘m not

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

You  : Sen/ Siz

Are not ya da aren’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

We : Biz

Are not ya da aren’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

They : Onlar

Are not ya da aren’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

He : O Erkek

Is not ya da isn’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

She : O Kadın

Is not ya da isn’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

It : Canlı ve cansız varlık

Is not ya da isn’t

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

 

           C)SORU CÜMLE KURULUŞU = INTERROGATIVE SENTENCES

 

Am

I

going to

Verb v1

Object

Are

You

going to

Verb v1

Object

Are

We

going to

Verb v1

Object

Are

They

going to

Verb v1

Object

Is

He

going to

Verb v1

Object

Is

She

going to

Verb v1

Object

Is

It

going to

Verb v1

Object

 

NEGATIVE INTERROGATIVE SENTENCES

 

Aren’t

You

going to

Verb v1

Object

Aren’t

We

going to

Verb v1

Object

Aren’t

They

going to

Verb v1

Object

Isn’t

He

going to

Verb v1

Object

Isn’t

She

going to

Verb v1

Object

Isn’t

It

going to

Verb v1

Object

TÜRKÇESİ

Am

I : Ben

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Are

You  : Sen/ Siz

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Are

We : Biz

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Are

They : Onlar

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Is

He : O Erkek

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Is

She : O Kadın

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Is

It : Canlı ve cansız varlık

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne


 OLUMSUZ SORU CÜMLELERİNDE

Aren’t

You  : Sen/ Siz

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Aren’t

We : Biz

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Aren’t

They : Onlar

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Isn’t

He : O Erkek

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Isn’t

She : O Kadın

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

Isn’t

It : Canlı ve cansız varlık

going to eki

Fiilin v1 Hali

Nesne

 

                                   a)  Önceden tasarlanmış , planlanmış bir durumdan söz ediyorsak 

Q: Why did you buy this material? 

A:I'm going to make a skirt for myself. 

Bu kumaşı neden satın aldın ?

Kendime etek yapacağım

Q:Why is your dog digging

A: Oh, he is going to bury his bone there.  in that corner? 

Köpeğin neden şu köşeyi kazıyor?

Ha,Kemiğini oraya gömecek

Q:What are you doing with that spade ?  

A:i am going to plant some trees.         

Bu kürekle ne yapıyorsun

Bir kaç ağaç dikeceğim

       b)  Eğer bir olayın olacağına ilişkin belirtiler varsa 

The sky is black. It is going to rain 

Gökyüzü karardı ,Yağmur yağacak

There's a lot of blossom on the trees this spring. I think We're going to have a good

Ağaçların bu bahar çok çiçeği var .Sanırım iyi mahsül toplayacağız

Suzan is going to have a baby

Suzan’ın bir bebeği olacak

Look out! We are going to crash

Önüne bak! Çarpacağız

                                                                                                                                                             c)  Kararlılık belirten cümlelerde

I'm going to do some shopping today.

Bugün biraz alışveriş yapacağım

I'm not going to have breakfast this morning.

Bu sabah kahvaltı yapmayacağım

 

Go to top