KESİN GELECEĞİN GEÇMİŞ ZAMANI: BE GOİNG TO  IN PAST TENSE

Bu yapmaya niyetlendiğimiz bir işi yapamadığımzda ya da gerçekleşeyemeyen bir isteğimizi belirtmek için kullanabiliriz.Türkçe’deki karşılık olarak’’ acaktım,ecektim,’’ gibi anlamları temsil eder.yardımcı fiil olarak ‘’be’’ nin Past tense hali olan ‘’ was/were’’ ve ‘’going to’’ekini kullanırız  ana fiili ise yalın haliyle kullanırız

A) OLUMLU CÜMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Was going to

Verb v1

Object

Time

He

Was going to

Verb v1

Object

Time

She

Was going to

Verb v1

Object

Time

İt

Was going to

Verb v1

Object

Time

We

Were going to

Verb v1

Object

Time

They

Were going to

Verb v1

Object

Time

You

Were going to

Verb v1

Object

Time


ÖRNEKLER

Last time I saw you, you were going to change your car.

Seni son gördüğümde arabanı değiştirecekdin.

Atiye was going to buy a new phone

Atiye yeni bir telefon alacaktı

I was going to meet with Mr Smith.

Mr. Smitt ile görüşecektim

They were going to play football but it started to rain

Futbol oynayacaklardı ama yağmur yapmaya başladı

He was going to get up early this morning but he didn’t hear the alarm clock.

O bu sabah erken kalkacakdı ama saatin alarmını duymadı

I was sure he was going to win the race.

Onun yarışı kazanacağına emindim

I was going go home but, I saw my girlfriend.

Eve gidecektim ama kız arkadaşımı gördüm

I knew you were going to go to the party.

Senin partiye gideceğini biliyordum

B) OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

I

Was not going to or wasn’t going to

Verb v1

Object

Time

He

Was not going to or wasn’t going to

Verb v1

Object

Time

She

Was not going to or wasn’t going to

Verb v1

Object

Time

It

Was not going to or wasn’t going to

Verb v1

Object

Time

We

Were not going to or weren’t going to

Verb v1

Object

Time

They

Were not going to or weren’t going to

Verb v1

Object

Time

You

Were not going to or weren’t going to

Verb v1

Object

Time


 ÖRNEKLER

You said You weren’t going to work

Çalışmayacağını söylemiştin

You wasn’t going to put them in the dishwasher.

Onları bulaşık makinasına koymayacaktın.

I thought you were not going to go to the party.

Partiye gelmeyeceğini sanmıştım

I thought she wasn’t going to leave me

Beni terketmeyeceğini sanmıştım

I wasn’t going to visit my parents last night,

Dün gece ailemi ziyaret etmeyecektim

We weren’t going to eat all food

Bütün yiyeceği yemeyecektik

You weren’t going to drink the last glass

Son kadehi içmeyecektin

They weren’t going to go from this realm

Bu diyardan gitmeyeceklerdi.

C) SORU CÜMLE YAPILIŞI = INTERROGATIVE SENTENCE

Was

I

going to

Verb v1

Object

Time

Was

He

going to

Verb v1

Object

Time

Was

She

going to

Verb v1

Object

Time

Was

It

going to

Verb v1

Object

Time

Were

We

going to

Verb v1

Object

Time

Were

They

going to

Verb v1

Object

Time

Were

You

going to

Verb v1

Object

Time


ÖRNEKLER

Weren’t you going to play PS4?

Sen PS4 oynamayacak mıydın?

Wasn’t she going to work with us?

O bizimle çalışmayacakmıydı?

Was i going to come with you?

Ben seninle gelecek miydim?

Weren’t they going to move to U.S.A?

Onlar Amerika Birleşik Devletlerine taşınmıyorlar mıydı?

Weren’t we going to eat in outside?

Dışarda yemeyecek miydik?

Wasn’t he going to make a plan?

O plan yapmayacak mıydı?

What was  you going to do on holiday?

Tatilde ne yapacaktın?

Where was you going to go in Monday?

Pazartesi nereye gidecektin?