SÜREGELEN GELECEK ZAMAN: THE FUTURE CONTINUOUS TENSE

Bu tensi gelecekde belirli bir Zaman aralığında yapacağımzı eylemler için kullanabiliriz.Bu tensi birisinden bir şey rica ederken de kullanabiliriz özellikle tatil ve seyahatlerle ilgili düzenlemeler hakkında konuşurken, plan ve niyet ifade ederken sıkça kullanılır. Bu anlamda Present Continuous da kullanılabilir. Bir Continuous tensi olduğundan Ana fiile ‘’ing’’ takısı ekleyeceksiniz ve ‘’ing’’ takısı eklerken gerekli kuralları bu tensde de uygulayacaksınız kurallar için tıklayınız.Türkçe’deki karşılığı olarak çevirilere ‘’iyor olacak’’ olarak çevirebiliriz. Yada acakmısınız da olur anlam değişmez örneğin ‘’ kalıyor olacakmısınız yerine Kalacakmısınız deseniz de bu tense ile kurallar dahilinde cümle kurabilirsiniz.

A)    OLUMLU CÜMLE KURULUŞU : AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

You

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

We

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

They

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

He

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

She

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time

It

Will be or ‘’ll be

Verb v1

ing

Object

Time


ÖRNEKLER

I will be playing tennis at 10am tomorrow.

Yarın 10’da tenis oynuyor olacağım

We'll be having dinner when the film starts.

Filim başladığında yemek yiyor olacağız

It will be raining when you return.

Döndüğünde yağmur yağıyor olacak

I will be waiting for you when your bus arrives.

Otobüsün vardığında seni bekliyor olacağım

He will be studying at the library tonight

O bu gece kutüphane de ders çalışıyor olacak

I am going to be staying at the Madison Hotel

Madison Hotel’de kalıyor olacağım

Don't call me tomorrow between ten and eleven. I'll be having an interview then.

Yarın beni saat 10-11 arasında arama .Bir görüşme de olacağım

I'll be flying to New York at this hour tomorrow.

Yarın bu saatlerde uçuyor olacağım


B)   
OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU : NEGATIVE SENTENCES

I

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

You

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

We

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

They

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

He

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

She

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time

It

Will not be or won’t be

Verb v1

ing

Object

Time


ÖRNEKLER

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

Onun uçağı vardığında beklemiyor mu olacaksın?

He won’t be running until 13 pm

O saat 13 ekadar koşmuyor olacak

It won’t be raining the entire week.

Tüm hafta yağmur olmayacak

Why won’t won’t be dancing all night long?

Neden uzun gece boyunca dans etmiyor olacaksın?

They won’t be dancing all night long!

Onlar uzun gece boyunca dans etmiyor olacaklar

I won’t be working all night in the restaurant

Bütün gece restoranda çalışmıyor olacağım

I won’t be watching TV when you call this evening.

Bu akşam aradığında TV izlemiyor olacağım

When you come, I won’t be waiting.

Geldiğinde beklemiyor olacağım


C)   
SORU CÜMLESİ KURULUŞU
 

Will or if negative won’t

I

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

You

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

We

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

They

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

He

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

She

be

Verb v1

ing

Object

Time

Will or if negative won’t

It

be

Verb v1

ing

Object

Time


ÖRNEKLER

Where will you be waiting?

Nerede bekliyor olacaksın?

What will they be doing all night long?

Onlar uzun gece boyunce ne yapıyor olacaklar?

How will she be travelling?

O nasıl seyahat ediyor olacak?

When will it be snowing?

Ne zaman kar yağıyor olacak ?

What will we be eating at breakfast

Kahvaltıda ne yiyor olacağız?

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?

Uçağı vardığında onun için bekliyor olacakmısın?

Will you be staying at this hotel?

Bu otelde mi kalıyor olacaksınız?

Will you be using your bike tomorrow?

Yarın bisikletini kullanıyor olacak mısın?