Shall’’

Shall’’

Günümüzde yaygın olmayan bir yardımcı fiildir.Bazı cümlelerde ‘’will’in yerine kullanmak için kullanırız.En çok’’I’’ ve ‘’we’’ özneleri ile kullanılır Cümle kuruluşu ‘will’le benzerlik gösterir Daha cok kibar veya mesafeli bir yaklaşımı belirtmek içinde kullanıldığını söyleyebiliriz

A) OLUMLU CÜMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

You

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

We

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

They

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

HE

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

She

Shall or ‘ll

Verb v1

Object

It

Shall or ‘ll

Verb v1

Object


B) OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

I

shall not or shan’t

Verb v1

Object

You

shall not or shan’t

Verb v1

Object

We

shall not or shan’t

Verb v1

Object

They

shall not or shan’t

Verb v1

Object

He

shall not or shan’t

Verb v1

Object

She

shall not or shan’t

Verb v1

Object

It

shall not or shan’t

Verb v1

Object

C) SORU CÜMLE KURULUŞU = INTERROGATIVE SENTENCES

Shall

I

Verb v1

Object

Shall

You

Verb v1

Object

Shall

We

Verb v1

Object

Shall

They

Verb v1

Object

Shall

HE

Verb v1

Object

Shall

She

Verb v1

Object

Shall

it

Verb v1

Object

NEGATIVE INTERROGATIVE SENTENCES

Shan’t

I

Verb v1

Object

Shan’t

You

Verb v1

Object

Shan’t

We

Verb v1

Object

Shan’t

They

Verb v1

Object

Shan’t

HE

Verb v1

Object

Shan’t

She

Verb v1

Object

Shan’t

it

Verb v1

Object

ÖRNEKLER

a) Önerilerde veya tekliflerde kullanabilir.

Shall i open to door

Kapıyı açayımmı)

Shall we dance?

Dans edelim mi?

Shall we go to the cinema tonight?

Bu gece sinemaya gidelim mi

Shall I buy a ticket for you too?

Senin için de bilet alayım mı?)

Shall we tell her?

ona söyleyelim mi

b) Söz yada vaat verme anlamında kullanilabilir Bu anlamıyla diğer özlenelerle de kullanabiliriz

He shall return your book next week.

Kitabınızı gelecek hafta geri getirecek)

You shall receive your packet in two days time.

Paketinizi iki gün içerisinde alacaksınız

I shall be there. İ promise you

Sana söz veriyorum orada olacağım

You shall get your tickets tomorrow

Biletlerinizi yarın alacaksınız

You shall have a nice present when you finish your school.

Okulunu bitirdiğinde güzel bir hediye alacaksın

c) Shall, özellikle sözleşme ve diğer resmi belgeler ile talimatlarda üçüncü kişilerin sorumluluk ve görevlerini anlatmada kullanılır

The Court shall have authority to demand the presence of witnesses.

Mahkeme, tanık çağırma yetkisini elinde bulundurmaktadır.)

The hirer shall be responsible for maintenance of the vehicle.

Kiralayan, aracın bakımından sorumludur.