‘Will

Will

Will takısını genelde rica içeren önerilerde , bir anda verilen kararlar da , kararlılık belirtirken , geleceğe dönük düşüncelerimizi umutlarımızı korkularımızı anlatırken , yapmaya istekli olduğumuz bir durumu anlatırken , geleceğe ait olmasını engelleyemeyeceğimiz olayları anlatırken , koşullu cümlelerde , emir içeren cümlelerde kullanabiiriz. Bütün öznelerde will i kullanabiliriz (I,you,we,they,he,she,it)

A) OLUMLU CÜMLELERDE =AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Will or ‘ll

Verb v1

Object

You

Will or ‘ll

Verb v1

Object

We

Will or ‘ll

Verb v1

Object

They

Will or ‘ll

Verb v1

Object

He

Will or ‘ll

Verb v1

Object

She

Will or ‘ll

Verb v1

Object

It

Will or ‘ll

Verb v1

Object


B)
OLUMSUZ CÜMLELERDE = NEGATIVE SENTENCES

I

Will not or won’t

Verb v1

Object

You

Will not or won’t

Verb v1

Object

We

Will not or won’t

Verb v1

Object

They

Will not or won’t

Verb v1

Object

HE

Will not or won’t

Verb v1

Object

She

Will not or won’t

Verb v1

Object

It

Will not or won’t

Verb v1

Object


C)
SORU CÜMLELERİNDE = INTERROGATIVE SENTENCES

Will

I

Verb v1

Object

Will

You

Verb v1

Object

Will

We

Verb v1

Object

Will

They

Verb v1

Object

Will

HE

Verb v1

Object

Will

She

Verb v1

Object

Will

it

Verb v1

Object

NEGATIVE INTERROGATIVE SENTENCES

Won’t

I

Verb v1

Object

Won’t

You

Verb v1

Object

Won’t

We

Verb v1

Object

Won’t

They

Verb v1

Object

Won’t

HE

Verb v1

Object

Won’t

She

Verb v1

Object

Won’t

It

Verb v1

Object

ÖRNEKLER

a) Bir anda verilen istekli olduğumuz kararlarda kullanabiliriz

I have a headache. here. I'll bring an aspirin for you

Başım ağrıyor. Bekle burda sana aspirin getireyim

The phone is ringing.’ ‘I’will answer it

Telefon çalıyor ben bakarım

will" in bu kullanımının Türkçe'ye çevirisine dikkat ediniz. Örneklerde de gördüğünüz gibi, "will,wash, will lend, will bring' ifadelerini "yıkayacağım, ödünç vereceğim, getireceğim" biçiminde değil, "yıkarım, ödünç veririm, getireyim" biçiminde çevirdim.

b) Bir şey rica ederken kullanabiliriz

Will you get me a cigarette when you’re out?

Dışarı çıkdığında bana bir sigara alır mısın

c) Bir konuda uyarmak istediğimizde kullanabiiriz

I’ll hit you if you do that again.

Bunu bir daha yaparsan sana vuracağım

d) Olmasının önüne geçilemeyeği konularda kullanabiliriz

Winter will come again.

Yine kış gelecek

She will marry when she grows up

Büyüdüğünde evlenecek

e) Kararlılıkdan söz ederken

I will help you.

Ben sana yardım edeceğim

I will go tomorrow

Yarın gideceğim

f) Koşul veya amaç belirten cümlelerle

If I drop this glass, it will break.

Eğer bardağı düşürürsem kırılır.

g) Emir vermek istediğimizde

You will come work at 7 o’clock sharp

İşe tam 7'de geleceksin

h) Düşünce veya tahmin içeren konularda

I think the car will cost about $500.

I think the car will cost about $500.

There will be a rise in prices after the elections.

Seçimlerden sonra fiyatlarda artış olacak gibi

According to the weather report, it will snow tomorrow

Hava raporuna yarın göre kar yağacak