SÜREGELEN ŞİMDİKİ ÖNCESİ ZAMAN: THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Bu Zaman dilimi Türkçe’de karşılığı olmayan bir Zamandır. Bir eylemin geçmişde başlayıp hala devam ettiğini anlatmak için kullanırız (2 yıldır burda yaşıyorum) eylem devam etmese bile etkisinin devam ettiğini anlatabiliriz. ( örneğin nefes nefesesin ne yapıyordun sorusuna koşuyordum diye cevap verirken kullanabiliriz) Yarım kalan eylemlerimizi de anlatabiliriz . Yardımcı fiilimiz bu kez 2 tanedir I / you / we / they için ‘’have been ‘’ he/she/it için ‘’has been’’ kullanırız. Ana fiili yalın haliyle kullanırız ve sonuna ‘’ing’’ takısı ekleriz. ‘’ing’’ takısı eklerken fiilin son harflerine bağlı olarak geçerli olan kurallar bu tense’de de geçerlidir ( live, living , come  coming)

A)     OLUMLU CÜMLE KURULUŞE : AFFIRMATIVE SENTENCES

I

Have been

Verb v1

ing

Object

Time

You

Have been

Verb v1

ing

Object

Time

We

Have been

Verb v1

ing

Object

Time

They

Have been

Verb v1

ing

Object

Time

He

Has been

Verb v1

ing

Object

Time

She

Has been

Verb v1

ing

Object

Time

It

Has been

Verb v1

ing

Object

Time


 

ÖRNEKLER

They have been living in this country since last year.

Onlar geçen yıldan beri bu ülkede yaşıyorlar

Bige has been learning English since she was in secondary school.

Bige orta okuldan beri ingilizce öğreniyor

I have been reading this book for two hours.

İki saattir bu kitabı okuyorum

It has been raining since yesterday morning

Sabahtan beri yağmur yağıyor

The discussion has been going on for two hours, but they haven't taken adecision yet.

Tartışma iki saattir devam ediyor ama henüz bir karar almadılar

I have been collecting match boxes for ten years.

On yıldır kibrit kutusu topluyorum

The mechanic has been repairing my car since monday

Tamirci pazartesiden beri arabamı tamir ediyor

 

B)      OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU : NEGATIVE SENTENCES

I

Have not been or haven’t been

Verb v1

ing

Object

Time

You

Have not been or haven’t been

Verb v1

ing

Object

Time

We

Have not been or haven’t been

Verb v1

ing

Object

Time

They

Have not been or haven’t been

Verb v1

ing

Object

Time

He

Has not been or hasn’t been

Verb v1

ing

Object

Time

She

Has not been or hasn’t been

Verb v1

ing

Object

Time

It

Has not been or hasn’t been

Verb v1

ing

Object

Time


 

ÖRNEKLER

I haven’t been climbing up this mountain for over 3 years

3 yıldan beri bu dağa tırmanmıyorum

She hasn’t been talking too much.

O çok fazla konuşmuyordu

I haven’t been feeling well lately.

Son Zamanlarda iyi hissetmiyorum

It hasn’t been raining since yesterday morning.

Sabahtan beri yağmur yağmıyordu.

Simon hasn’t been attending class regularly since he got a job.

Simon iş bulduğundan beri derse katılmıyordu

They haven’t been living since 1990

Onlar 1990’dan beri burda yaşamıyorlar

They haven’t been using train since they bough car

Araba aldıklarından beri tren kullanmıyorlar

 

C)      SORU CÜMLE KURULUŞU : INTERROGATIVE SENTENCES

Have

I

been

Verb v1

ing

Object

Time

Have

You

been

Verb v1

ing

Object

Time

Have

We

been

Verb v1

ing

Object

Time

Have

They

been

Verb v1

ing

Object

Time

Has

He

been

Verb v1

ing

Object

Time

Has

She

been

Verb v1

ing

Object

Time

Has

It

been

Verb v1

ing

Object

Time

 

 

ÖRNEKLER

How long have you been living in this city?

Ne zamandır bu şehirde yaşıyordun ?

Have you been waiting long?

Çok bekliyor muydun ?

What have you been doing?

Ne yapıyordun?

What have you been doing in the classroom?

Sınıfta ne yapıyordun ?

Have you been searching for something?  

Bir şey mi arıyordun ?

Have you been smoking? 

Sigara mı içiyordun ?

Has she been working still?

O hala çalışıyor mu?

 

EN ÇOK KULLANILDIĞI YERLER VE YARDIMCI ZARFLAR

a)     Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayıp, içinde bulunduğumuz anda hala devam etmekte olan eylemleri anlatır ve for, since, all day, all week, all year gibi zaman zarflarıyla çok sık kullanılır.

 

I have been reading this book for two hours.

2 saattir bu kitabı okuyorum

It has been raining since yesterday morning.

Sabahtan beridir yağıyor

b)    Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlamış, içinde bulunduğumuz anda henüz bitmiş, ancak belirtileri devam eden eylemler için, ya da özellikle, yakınma, hoşnutsuzluk ve kuşku gibi duygulan ifade ederken de kullanılır.

- Is that child crying?

-No, but his eyes are watery. He has been crying since 10 mins

Bu çocuk ağlıyor mu?

Hayır ama gözleri yaşlı.10 dakikadır ağlıyordu.

- Your hands are covered in oil. What have you been doing?

- I have been fixing the car.

Ellerin yağlanmış. Ne yapıyordun?

Arabayı tamir ediyordum

c)    Since" ve "for" ile belirtilen Zamanlan "how long' soru sözcüğü ile sorabiliriz. Ne kadardır ne Zamandır sorarız ‘’den beri ‘’ yada ‘’dir tir’’ şeklinde cümle kurarız.

How long have you been living in this city?

I have been living here for seven years.

Ne zamandır bu şehirde yaşıyorsun

7 yıldır burda yaşıyorum

How long have you been playing guitar?

I have been playing guitar for 5 years!

Ne kadar zamandır gitar çalıyorsun?

5 yıldır gitar çalıyorum

 

  • Present Perfect Continuous Tense, always, never, sometimes gibi sıklık bildiren zarflarla, once, twice, several times gibi eylemin kaç kez yapıldığını bildiren yapılarla, ya da just, already, yet gibi eylemin bittiğini, tamamlandığını ifade eden yapılarla kullanılmaz.
  • Geçmişten günümüze bir süreç belirttiği için, kesin bir Zaman isteyen "when" soru sözcüğünü bu tense'lerle kullanamayız.
  • Continuous Tense'lerle (I am doing, I was doing) kullanılmayan diğer fiiller (nonprogressive verbs) Present Perfect Continuous ile de kullanılmazlar. Ancak, "want' ve "wish" bu kuralın dışındadır.

I've been wanting one like that for some time.

Bir zamanlar bunun gibi bir şey istiyordum

I've been wishing to visit your mother since I heard that she was ill.

Annenin hasta olduğunu duyduğumdan beri onu ziyaret etmeyi istiyorum