GEÇMIŞ ZAMAN = THE SIMPLE PAST TENSE

Geçmişte olan bir olayı anlatmak için kullandığımız zaman terimidir. Olmuş bitmiş bir olayı anlatmak için kullanırız. Türkçe’deki haliyle anlatmak gerekirse ‘’di’li geçmiş zaman ‘’ olarak da söyleyebiliriz.Çünkü kullandığımız cümleye ‘’di’’ takısı ekler Örneğin ;’’ Yaptım,gittim,gitti,öldü,geldi,gitmedi ,yazdım,yazdık,çizdim,izledik,oynadik ,oynadım,v.b’’ gibi bir çok geçmişte olan olayı anlatabiliriz.

 

A)     OLUMLU CÜMLE KURULUŞU   =AFFIRMATIVE SENTENCES

DÜZENLİ FİİLLER : FOR REGULAR VERBS

I

Verb+ed

Object

Time

You

Verb+ed

Object

Time

We

Verb+ed

Object

Time

They

Verb+ed

Object

Time

He

Verb+ed

Object

Time

She

Verb+ed

Object

Time

It

Verb+ed

Object

Time

 

DÜZENSİZ FİİLLER : FOR IRREGULAR VERBS

I

Verbv2

Object

Time

You

Verbv2

Object

Time

We

Verbv2

Object

Time

They

Verbv2

Object

Time

He

Verbv2

Object

Time

She

Verbv2

Object

Time

It

Verbv2

Object

Time


ÖRNEKLER

I played football yesterday

Dün futbol oynadım

She went to İstanbul today    

O bugün istanbul’a gItti (örneğin sabah gitmiştir ama akşam konusu geçer)

We ate fish at dinner yesterday 

Biz dün akşam yemeğinde balık yedik

Ahmet forgot his book  

Ahmet kitabını unuttu

Ayşe talked wIth my  fatHer

Ayşe benim babamla konuştu

I read book last night

Dün gece kitap okudum

 

B)      OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU =  NEGATIVE SENTENCES

I

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

You

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

We

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

They

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

He

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

She

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

It

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time


ÖRNEKLER

I didn’t see Her last night   

Dün gece onu görmedim

We didn’t watch this film before 

Biz bu filmi daha önce izlemedik

Ttey didn’t  come to meeting on time 

Onlar toplantıya zamanında gelmediler

Clara didn’t kNow tHe question  

Clara soruyu bilemedi

She didn’t come to party Yesterday  

O dün partiye gelmedi

 

C)      SORU CÜMLESİ KURULUŞU   = INTERROGATIVE SENTENCES

Did

I

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

You

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

We

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

They

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

He

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

She

Verb v1 or alone

Object

Time

Did

It

Verb v1 or alone

Object

Time


ÖRNEKLER

Did you work hard Yesterday?   

Dün çok çalıştın mı?

Did you enjoy party ?  

Parti hoşuna gitti mi?

Did you pray to God ?  

Allah’a dua ettin mi?

Did my daughter have her breakfast today?   

Kızım bugün kahvaltısını yaptı mı?

Did they feel better when they see you?   

Seni gördüklerin de daha iyi hissettiler  mi?


SORULARI YANITLARKEN  = WHEN WE ANSWER QUESTIONS

EĞER CEVAP OLUMLUYSA : IF ANSWER AFFIRMATIVE

Yes

I

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

You

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

We

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

They

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

He

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

She

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Yes

It

Verb+ed or Verb v2

Object

Time

Example

Yes , I played football Yesterday

Evet,dün futbol oynadım


KISA CEVAP : SHORT  ANSWER

Yes

I

Did

Yes

You

Did

Yes

We

Did

Yes

They

Did

Yes

He

Did

Yes

She

Did

Yes

It

Did

 

EĞER CEVAP OLUMSUZSA : IF ANSWER NEGATIVE

No

I

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

You

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

We

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

THey

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

He

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

She

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time

No

It

Did not/ Didn’t

Verb v1

Object

Time


Example

No , I didn’t play football Yesterday

Hayır, dün futbol oynamadım

KISA CEVAP : SHORT ANSWER

No

I

Did not or Didn’t

No

You

Did not or Didn’t

No

We

Did not or Didn’t

No

They

Did not or Didn’t

No

He

Did not or Didn’t

No

She

Did not or Didn’t

No

It

Did not or Didn’t

  • Olumlu, Olumsuz daki kurallar soru cümlelerini yanıtlarken de geçerli
  • Olumlu cümle yanıtlamalarında fiilin 2. Hali ya da takı almış hali
  • Olumsuz cümle yanıtlamalarında Fiilin 1. Hali ya da takı almamış hali

Bu tense'i geçmişte yaptığımız eylemleri, olaylan ve durumlan anlatırken kullanırız. Yesterday,last night, last week, last summer, half an hour ago, ten days ago, two years ago vb. bu tenseile sıkça kullanılan zaman zarflarıdır.